Określenie ciśnienia krwi

Z kciuka i reszty palców lewej dłoni tworzę rodzaj luku o średnicy wewnętrznej około 6 cm. Powstały w ten sposób luk pozostaje w pionie. W prawej ręce zawieszam wahadło tak, by swobodnie mogło być przesuwane powyżej i poniżej utworzonego łuku. Z położenia nad dłonią wahadło powoli obniżam do chwili, aż zacznie krążyć lub oscylować. Gdy to nastąpi, liczę jego poruszenia, z tym że każdy ruch wyraża dziesięć jednostek ciśnienia. Przy siedemnastu pełnych ruchach ciśnienie wynosi 170, a przy dwunastu ruchach 120.

Ruchy wahadła nad dłonią wskazują na wysokie ciśnienie, w środku dłoni na wysokości palca średniego ciśnienie normalne, a poniżej lewej ręki ciśnienie niskie. Przy badaniu ciśnienia u innej osoby powinna ona trzymać rękę w sposób wyżej opisany, a badający lewą ręką ujmuje puls badanego, nad którym przeprowadza się badanie, natomiast w prawym ręku ma wahadło (rys. 36).

Ustalenie temperatury ciała. Lewą ręką ujmuję puis chorego, a w prawej trzymam wahadło zawieszone nad jego piersią. Wahadło zaczyna krążyć, więc liczę te ruchy. Załóżmy, że krążyło pomiędzy 38 a 39. Wówczas stawiam pytanie: Czy chory ma więcej niż 38“’ temperatury? Jeśli wahadło potwierdza, pytam dalej, aż wahadło wstrzyma krążenie i zacznie oscylować.

Można również postąpić inaczej. Wprawiam wahadło w krążenie i stawiam pytanie: Czy temperatura wynosi 38° i jedna kreska, 38″ i dwie kreski? Wahadło zatrzyma się, gdy wypowiem wielkość odpowiadającą temperaturze ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>