Fiolet jest barwą uspokajającą

Kolorem również ujemnym jest indygo z promieniowaniem pośrednim między błękitem i fioletem, trudno widzialny w widmie słonecznym. Jego promieniowanie jest zalecane w niektórych scho- rżeniach chronicznych. Utrzymuje równowagę między promieniowaniem ciała fizycznego a jego stroną duchową, stymulując aktywność psychiczną. Przy tym kolorze skłonności fizjologiczne dotyczą układu oddechowego, obiegu tętniczego, natlenienia organizmu, pracy rąk, gardła. Zagrożenia patologiczne to choroby płuc, pneumonie. Metalem koloru indygo jest cyna.

Także ujemny fiolet jest barwą uspokajającą, zwłaszcza w chorobach psychicznych, lecz w kuracji należy stosować jego krótkie dozowanie. Skłonności fizjologiczne dotyczą śledziony, pęcherza, układu kostnego, zębów, prawego ucha. skłonności patologiczne zaś obejmują choroby zakaźne, osłabienie w wyniku niedożywienia. Metalem fioletu jest ołów.

Wszystkie wspomniane wyżej kolory występują w Róży Wiatrów przy posuwaniu się od N do S na wschód, natomiast idąc od S do N na zachód spotyka się promieniowanie niewidzialne – ciemne. Aby ułatwić obserwację i analizę promieniowania widma elektromagnetycznego, zostały one rozmieszczone na kole. Każdy z siedmiu kolorów widma widzialnego (fiolet, indygo, błękitny, zieleń dodatnia, żółty, pomarańczowy, czerwony) oraz. pięciu kolorów widma niewidzialnego (podczerwień, czarny, zieleń ujemna, zwana szarym, biały, ultrafiolet) mają swoje nad- i poddrgania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>