Główna zaleta radiestezji

Reasumując: PP dotyczy promieniowania wysyłanego przez ciało, pomagając w prowadzonych poszukiwaniach. PS skupia promieniowanie słoneczne lub dowolnego źródła światła na określonym przedmiocie, co umożliwia odczytywanie kąta utworzonego między PS a PP zaś PG łączy obiekt z okiem i mózgiem radiestety.

Mamy np. poszukiwane ciało, umiejscowione w terenie. Z mego pod pewnym kątem wobec osi N-S emanuje PP. lecz również pada PS, tworząc kąt z poprzednim w końcu występuje także PG, który łącznie z wymienionymi pozwala określić położenie wykrytego ciała oraz jego naturę.

Główną zaletą w radiestezji, a więc tym, co kieruje, wyjaśnia i pozwala na różnorodne postępowanie, jest nastawienie mentalne. Jest to życzenie wyrażone przez radiestetę w myśli, a poprzedzające wszelkie poszukiwania, by stać się czułym jedynie na to promieniowanie, które go interesuje, z wykluczeniem wszystkich pozostałych. Jest to swego rodzaju radiestezyjne odizolowanie się od wszystkiego, co nie jest celem danego poszukiwania.

Gdy poszukujemy węgla brunatnego, najpierw skupiamy się i intensywnie myślimy o takim węglu. Następnie wprowadzamy się jakby w stan ..nieważkości’’, nie interesując się niczym, Stajemy się „automatem” posuwającym się z różdżką lub wahadłem, bez wywierania na nie wpływu. Nie sugerujemy sobie, że to, czego szukamy, znajduje się właśnie w tym miejscu.

Kto nie wytworzył w sobie reakcji biernej, chłonnej, lecz przejawia aktywną, emanującą wrażliwość, ten nie może zajmować się radiestezją.

Teraz przerobimy ćwiczenie wprowadzające. Czarne drewniane wahadło neutralne trzymam zawieszone 10 cm ponad zapaloną latarką elektryczną i nastawiam się mentalnie, że odbiorę jedynie promieniowanie prostopadle, z wyłączeniem wszystkich innych. Po chwili wahadło krążąc w prawo potwierdza odbiór żądanego promieniowania.

To samo ćwiczenie powtarzam z różdżką, której koniec zbliżam nad światło latarki. Przy skupieniu się mentalnym różdżka podniesie się mniej lub bardziej gwałtownie, dotykając końcem moich piersi.

Omawiane doświadczenie powtarzam przy zmianie badanego przedmiotu, którym może być kawałek miedzi, złota, srebra. Zmieniam również pomieszczenie, w którym przeprowadzam badanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>