PIRAMIDA

Biblia wspomina kilka razy o piramidzie – „ołtarzu Pana pośrodku kraju Egiptu […]. Będą to znaki i świadectwa o Panu Zastępów w kraju egipskim” (Izajasz 19.19-20). Jasne jest. że ów ..ołtarz Pana” to Wielka Piramida w Gizie. Czy kamień mający wieńczyć szczyt piramidy celowo nie został umieszczony przez konstruktorów na miejscu? Może odpowiedzią na to pytanie będzie zdanie z. Pisma Świętego – „Właśnie ów kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mateusz 21. 42).

W Wielkiej Piramidzie oś pionowa, schodząca prostopadle z wierzchołka do podstawy, daje u szczytu promieniowanie zieleni Z+ widma słonecznego, u podstawy natomiast zieleni negatywnej Z-.

Olbrzymia masa tej piramidy sprawia, że promieniowanie jej kształtu ma wielką moc. Dzięki temu nawet z bardzo dużej odległości można było odbierać jej falę, pomocną w ustalaniu kursu statku na morzu, a karawany na pustyni. Starożytni mogli podejmować długie podróże morskie bez posługiwania się busolą, wówczas nieznaną.

Wewnątrz Wielkiej Piramidy, w „komnacie królewskiej”, znajduje się urządzenie utworzone z czterech elementów wysyłających fale zieleni negatywnej na sarkofag, znajdujący się poniżej. Konstrukcja ta leży poza osią piramidy, odsunięta około 10 m w kierunku S. Zrobiono to celowo, aby sarkofag nie odbierał drgań biegnących wzdłuż osi, której zieleń negatywna główna była zbyt intensywna w stosunku do celu, jakim miał służyć sarkofag.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>