Wahadło oznaczone

Jest ono bardzo praktyczne w użyciu, ponieważ na zawieszeniu ma zaznaczone barwnymi koralikami miejsca odpowiadające kolorowi -L danego promieniowania. Licząc od ciężarka wahadła występuje dziesięć następujących kolorów radiestezyjnych: S – szary, czyli Z- C – czarny Cz – czerwony P – pomarańczowy Z – żółty Z – zielony, czyli zieleń dodatnia Z+ N – błękitny (niebieski) I – indygo F – fioletowy B – biały.

W wyniku wielu prób i doświadczeń ustalono, że odległość od ciężarka wahadła do początku „kolorów” i odstępy między nimi zależą od następujących czynników: materiału wahadła, jego wielkości, profilu, kształtu i zawieszenia.

Gdy używa się wahadeł produkcji seryjnej o jednakowych przytoczonych cechach, wówczas jednakowe odstępy między kolorami będą wynosić 25, 27 lub 30 mm (rys. 6), przy czym w różnych wahadłach odległość od ciężarka do pierwszego koloru widzialnego, czerwonego, będzie różna, natomiast odległość między barwami, jak podano, zawsze jednakowa. Od czerwieni w dół będą to kolory czarny i szary (Z-), a w górę: P, Ż, Z+, N, I, F, B.

Wahadło jest bardzo dokładne przy wszelkich poszukiwaniach diagnostycznych zarówno na żywym organizmie, jak i na roślinach. Ma również możliwość rozdziału fal dzięki różnej długości zawieszenia, które oznaczono węzełkami. Pierwszy od dołu węzełek odpowiada biometrii. Ta długość służy do wszystkich badań i pomiarów biometrycznych. Drugi węzełek odpowiada promieniowaniu kształtu i fali kształtu. Trzeci górny węzełek dotyczy promieniowania koloru z zakresu widma widzialnego. Zatem każdy rodzaj promieniowania jest wyselekcjonowany.

W Polsce wiele osób produkuje wahadła, zaś wśród nich wyróżnia się zamieszkały w Warszawie Józef Baj. Jest radiestetą i od wielu lat wytwarza różne typy wahadeł, w tym wahadła lecznicze.

Wytwarzane przez siebie wahadła Baj dzieli na kilka grup. Ciekawie przedstawiają się wzory egipskie: Izis, Karnak, Ozyrys. Poza nimi można wymienić: wahadła neutralne, Ufo o kształcie aerodynamicznym, z miejscem na „świadka”, także lecznicze z wkładkami: Fe – stosowane przy schorzeniach tkanki kostnej Cu – dla tkanki miękkiej Zn – przy chorobach skóry, prostacie, dla kobiet ciężarnych. Są również wahadła z mikroelementami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>