Czym jest teleradiestezja?

Grelich uprawiał to, co dzisiaj nazywamy teleradiestezją. Nie badał osób związanych z kradzieżą, nie prowadził poszukiwań na miejscu przestępstwa, lecz posługiwał się symboliką napisanych nazwisk. Przypadek Jana Grelicha jest znaczący dla dziejów różdż- karstwa tak w Polsce, jak i w Europie. Jest to pierwsza znana wzmianka o użyciu różdżki w Polsce, późniejsza jedynie o trzydzieści lat od informacji o różdżkarzach w górach Harzu. Jest to także pierwsze odnotowane w Europie zastosowanie różdżki do poszukiwań innych niż geologiczne, jak również pierwsza wzmianka o tele- radiestezji.

Obecnie w Polsce istnieją ośrodki radiestezji w Warszawie, Poznaniu i Zabrzu, a w innych miastach działają ludzie stowarzyszeni lub wolno praktykujący radiestezję i psychotronikę.

Pojawili się sławni radiesteci: Stanisław Nardelli, ks. Andrzej Czesław Klimuszko, ks. dr Jan Podbielski, ks. Włodzimierz Sedlak. dr Lech Radwanowski, dr Kazimierz Radwan-Praglowski, inż. arch. F. Haczewski, inż. Zenon Urbański i inni.

Wielu z powojennych polskich radiestetów zmarło: jedni odeszli na skutek zaawansowanego wieku, inni na skutek niewłaściwego praktykowania radiestezji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>