POSZUKIWANIE Z ROZDZKĄ I WAHADŁEM

Przy poszukiwaniu wody stawia się następujące pytania: gdzie znajduje się ciek wodny? Na jakiej znajduje się głębokości? Jaka jest jego wydajność? Jaki jest kierunek cieku? Jaka jest jakość wody – pitna, mineralna czy termiczna?

Ciek wodny charakteryzuje się „liniami natężenia” lub „liniami harmonicznymi”, które są równoległe do danego cieku i działają na różdżkę, powodując jej drgania. Jest ich siedem z każdej strony cieku (rys. 20). „

Poszukiwanie przebiega w sposób następujący. Radiesteta wyrusza z punktu A w stronę D. prostopadle do kierunku cieku, który już uprzednio zlokalizował. Posuwając się po linii A-D zauważy

Przez silne lub słabe drgnięcia różdżka jedynie wskazuje, czy ciek jest obfity, czy mały wtedy lepiej używać wahadła i metody mentalnej.

Przy określaniu głębokości cieku i jakości wody bardziej dokładne wyniki otrzymuje się stosując wahadło niż używając różdżki.

By znaleźć ciek wodny, radiesteta z wahadłem w ręku posuwa się wolno po badanym terenie, robiąc krótkie przystanki. W korzystnym miejscu wahadło zaczyna krążyć, a jego ruchy stają się coraz szersze w miarę zbliżania się do cieku. Punkt największego krążenia zaznacza się kamieniem lub kijem podobnie jak przy różdżce ustala się drugi punkt największego krążenia i z kolei kierunek cieku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>