Wahadła uniwersalne: WU-5.3 i WU-6.5

Opierając się na wzorcu wahadła z baterią magnetyczną opracowanego przez radiestetów francuskich A. Belizala, L. Chaumery i P. A. Morela, radiesteta Józef Baj z Warszawy wykonał modele wahadła uniwersalnego typów WU-5.3 i WU-6.5.

Wahadło WU-5.3 to typowe wahadło uniwersalne o wszechstronnym zastosowaniu. Jego średnica wynosi 5 cm. a masa 50 g. Wewnątrz kuli wzdłuż osi N-S umieszczono baterię w postaci trzech półkul, wzmacniającą wysyłane promieniowanie jest ono wielokrotnie wyższe w stosunku do promieniowania WU z akumu- latorkiem. WU-5.3 jest szczególnie przydatne w diagnostyce, pracach metrologicznych, badawczych oraz w codziennej pracy radiestezyjnej.

Wahadło WU-6.5 ma średnicę 6 cm, masę 75 g i baterię składającą się z pięciu półkul. Jego najważniejszą zaletą jest możność wysyłania promieniowania o dużym natężeniu, co jest bardzo istotne przy leczeniu zaawansowanych schorzeń. Jego czułość jest mniejsza od modelu WU-5.3 i zbliżona do czułości wahadła uniwersalnego z akumulatorkiem.

Zarówno równik, jak i południki wahadeł WU-5.3 i WU-6.5 są podzielone na 400” i oznakowane w następujący sposób:

– a) na południku elektrycznym (praca na pierwszym węźle) wyznaczono dwanaście kolorów – S, C. Pcz. Cz, P, Ż, Z, N, I, F, Uf, B

– b) na południku magnetycznym, na którego skrzyżowaniu z równikiem wmontowano dwa miedziane bolce (praca na drugim węźle), oznakowano dwanaście kolorów – S, C, Pcz, Cz, P, Ż. Z, N, I, F, Uf, B

– c) na równiku elektromagnetycznym (praca na trzecim węźle) wyznaczono dwadzieścia cztery kolory: S. er, /?, !7, v, L C, Pcz, Cz, P, Ż, Z, N, I, F, Uf, B. E, x. i 'V, p, co.

Należy zwrócić uwagę na nowy podział i oznakowanie pasma promieniowania S-C i S-B. Zakres od S do C jest stosowany głównie w leczeniu chorób nowotworowych, przy czym największe znaczenie mają promienie oznakowane jako ori /?. Zakres promienio- wań od S do B jest używany głównie w leczeniu gruźlicy, a największe zastosowanie mają promienie oznakowane jako co i p.

Warto podkreślić, że wszystkie znane w radiestezji kolory od S do B są w wahadłach WU-5.3, WU-6.5 i w wahadle z akumulatorkiem identyczne i mogą się różnić jedynie natężeniem promieniowania.

Wahadło wykorzystywane jako odbiornik w pasmach S-C i S-B może służyć do wykrywania przy ustawieniu na następujących oznakowaniach: a- anomalii pod ziemią o promieniowaniu magnetycznym,/?- promieniowania cieków wodnych, d, v-szkod liwego promieniowania np. przez TV, f- promieniowania radioaktywnego, co, p, % A, x, L- szkodliwego promieniowania wysyłanego przez linie WN, urządzenia zasilane energią elektryczną itp.

Bierze się kawałek materiału, np. koloru czerwonego, i nad nim zawiesza się WU ustawione na kolor Cz zgodny z długością zawieszenia. Wahadło zaczyna krążyć w prawo na znak harmonii. Gdy zmienię długość zawieszenia, wahadło przestaje krążyć, dowodząc braku harmonii. Ćwiczenie wskazuje na zdolność odbiorczą WU.

Ołówkiem lub szpikulcem trzymanym w lewej ręce dotykam czystej kartki papieru. Równocześnie WU nastawionym na kolor np. błękitny i trzymanym w prawej ręce wymuszam krążenie trwające około minuty. Następnie WU lub neutralnym sprawdzam, jakim kolorem naładował się papier. Okazuje się, że błękitnym, z tym że jego emanacja zależy od liczby obrotów WU. Gdy zamiast papieru użyjemy metalu, zjawisko naładowania pozostanie znacznie dłużej. Nie użytkowane wahadło powinno być ustawione na Z lub na równiku elektromagnetycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>