PRACA RADIESTETY

Osoba, która chce praktykować radiestezję, musi spełnić pewne warunki oraz brać pod uwagę okoliczności występujące w tej pracy. Można tu wymienić uzdolnienia radiestety, prawo- i leworęczność, zjawisko promieni PP. PS, PG. błędy i nieścisłości występujące w technice radiestezyjnej i inne utrudnienia.

Uzdolnienia radiestezyjne są wstępnym warunkiem kwalifikującym radiestetę. Jeżeli człowiek przejawia średnią wrażliwość, może rozwinąć swe uzdolnienia do najwyższego stopnia, natomiast zbyt wyczulonemu grozi popełnianie błędów. Nadmierna wrażliwość może powodować odbieranie zbyt wielu niepotrzebnych sygnałów. Wiele jest metod spruw-dzania stopnia wrażliwości radiestezyjnej u siebie i u innych. Przytoczymy tu tylko kilka, przy czym wszystkie należy powtórzyć w różnych warunkach dnia.

Posuwam się w terenie z doświadczonym radiestetą i obserwuję, czy moja różdżka reaguje w tych miejscach co i jego. Jeśli się nie porusza, oznacza to, że mam matą wrażliwość radiestezyjną.

Staję z wahadłem nad studnią lub znanym miejscem występowania źródlanej wody i jeśli wahadło nie reaguje, oznacza to, że brak mi zdolności radiestezyjnych. Tę i poprzednią próbę należy powtórzyć kilkakrotnie.

Wahadło trzymam zawieszone między łokciem a przegubem ręki położonej na stole dłonią do góry. Jego oscylacje wzdłuż ręki oznaczają zdolności radiestezyjne osoby, nad której ręką przeprowadzano badanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>