RADIESTEZJA W ROLNICTWIE I HODOWLI CZĘŚĆ 2

Chemicznie rozróżniamy trzy rodzaje gleby: alkaliczną z przewagą wapienia, obojętną ze składowymi częściami równymi między sobą oraz kwaśną z przewagą próchnicy. Warunkują one rodzaj upraw i stosowanych nawozów.

Opierając się na przeprowadzonych doświadczeniach, można wprowadzić następujące ustalenia. Ziemie kwaśne promieniują w kącie 30° między W i SW, ziemie silne – między SW i S, ziemie półsilne – między S i SE, ziemie jałowe – między SSE i ESE, ziemie niepłodne – między ENE i N.

Do określenia jakości gleby stosuje się różne metody, a wśród nich trzy radiestezyjne z wykorzystaniem kolorów.

– 1. Jako „świadka” bierzemy kawałek tkaniny lub papieru w kolorze przewidzianym dla danej gleby. Trzymamy go w ręku razem z wahadłem, które będzie krążyć nad terenem zgodnym z kolorem „świadka”. Brak krążenia dowodzi innej charakterystyki badanej gleby, zgodnej ze „świadkiem” o innym kolorze.

– 2. Przed dwoma końcami magnesu w kształcie podkowy leży grudka badanej ziemi. Na tej samej linii również położono „świadka”, w postaci przedmiotu o barwie przypuszczalnej dla badanej gleby. Nad nimi zawieszamy wahadło umiejscowione pomiędzy próbką i „świadkiem”. Zgodność ich promieniowania wahadło potwierdzi krążeniem.

– 3. Wokół Róży Wiatrów rozłożymy kolory w ten sposób, by odpowiadały kierunkom ich promieniowania, natomiast w środku przyrządu będziemy umieszczać różne próbki ziemi. Zawieszone w ręku wahadło poprowadzimy wokół Róży Wiatrów. Przesuwane między próbką a kolorem właściwym wahadło krążeniem zasygnalizuje ich zgodność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>