Sprawdzenie działań arytmetycznych i formuł chemicznych

Przy pisaniu nut kompozytor często robi błędy na pięciolinii — przeoczy krzyżyki, bemole lub błędnie zinterpretuje akord. Wahadło oscylujące nad zapisem nutowym wskazuje, że nie ma w nim błędu. Jeżeli jednak wahadło zaczyna krążyć, wskazuje tym samym istnienie błędu. Wówczas zawieszam wahadło nad końcem każdej pięciolinii wskazanej strony i jego krążenie wskazuje z kolei pięciolinię z błędem. Następnie powoli przesuwam wahadło wzdłuż tej linii i znajduję błąd.

Sprawdzenie działań arytmetycznych i formuł chemicznych potraktuję jako radiestezyjne ćwiczenie. Po napisaniu dwóch identycznych działań arytmetycznych, jednego prawidłowego, a drugiego błędnego, kolejno zawieszam nad nimi wahadło. Jego krążenie w prawo wskazuje obliczenia poprawne, natomiast oscylacje wskazują błędne.

Na dwu kartkach papieru napisałem wzór chemiczny kwasu siarkowego, jeden poprawnie — H,S04, a drugi błędnie — H4SO,. Nad pierwszym wahadło krąży dodatnio, nad drugim oscyluje.

Chcąc odnaleźć uszkodzenie w silniku będącym w spoczynku, zawieszam nad nim wahadło trzymane w prawej ręce i nastawiam się mentalnie, by znaleźć nieznane uszkodzenie. Wahadło krąży, a ja palcem wskazującym lewej ręki dotykam kolejno różnych części w silniku. Gdy natrafię na element uszkodzony, wówczas wahadło przestanie krążyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>