WAHADŁO

Jest to kula, cylinder, stożek lub o podobnych kształtach przedmiot wykonany z metalu, drewna, kości słoniowej, szkła, marmuru, kryształu górskiego, również flakonik z cieczą, zawieszony na cienkim sznurku, pozbawionym własnych drgań i skręceń. Niekiedy zawieszenie stanowi łańcuszek (rys. 5). Masa przeciętnego wahadła wynosi 30-50 g zależnie od potrzeb operatora i długości zawieszenia. Natomiast gdy poszukujemy ciężkich substancji, zaleca się użycie cięższego wahadła S o masie 100 g lub więcej.

_ X _ Wahadło musi mieć masę ta ką. aby reagowało właściwie na odbiór promieniowania, o które nam chodzi, względnie by przekazywało promieniowanie, jakie chcemy nadawać.

Wahadło metalowe pełne nie może być używane do poszukiwania minerałów, ponieważ samo stanowi jakiegoś „świadka” zależnie od metalu, z którego zostało wykonane.

Aby znaleźć odpowiednią ' długość zawieszenia dla kolejnych drgań widma słonecznego: czerwień, pomarańczowy, żółty, zielony, błękit- Rys. 5. Wahadła ny (niebieski), indygo, fiolet, po kolei trzymamy wahadło nad kawałkiem odpowiedniego kolorowego materiału lub papieru. Przedłużając lub skracając zawieszenie między końcami palców odnajdujemy długość, przy której wahadło krąży w prawo. Ta długość zawsze odpowiada określonej barwie i zaznaczamy ją na zawieszeniu. Można w ten sposób wycechować długość zawieszenia dla trzech barw: czerwieni, zieleni, fioletu, co następnie pozwoli znaleźć, między i poza nimi, długości dla pozostałych barw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>