KALKULATOR BIORYTMÓW

Do określania i analizy biorytmów służy specjalny kalkulator, który pozwala otrzymać następujące informacje:

określenie biorytmów własnych,

określenie biorytmów innej osoby,

– szybkie określenie biorytmów przyszłych i minionych,

określenie biorytmicznej zgodności dwu osób.

Te cztery możliwości zostaną przedstawione na przykładach. Określenie biorytmów własnych.Uruchamiam aparat, na ekranie pokazuje się 0. Wprowadzam datę bieżącą lub zamierzoną, dla której obliczam biorytmy.

Przykład: 8 czerwca 1989 roku. Naciskam przyciski: 6, 08, 89, Należy pamiętać, że wprowadzając dzień trzeba nacisnąć dwie cyfry od 01 do 31. Naciskam DATĘ – na ekranie pojawia się data: 6.08.89 – 4, w której cyfra graniczna prawa określa dzień tygodnia – 4, a więc czwartek. Wprowadzam datę urodzenia, np. 11 grudnia 1953, przyciskając: 12, 11, 53. Naciskam BI i w lewej części ekranu u góry pokazuje się litera U. Naciskam BIO – na ekranie pokazują się trzy grupy cyfr powstające z daty urodzenia wprowadzonej przyciskiem BI. Pierwsza grupa w lewo określa moją pozycję w cyklu fizycznym, oznaczonym na wykresie kolorem czerwonym.

Druga podaje położenie w cyklu emocjonalnym lub wrażliwości – kolor niebieski, wreszcie trzecia odpowiada cyklowi intelektualnemu – kolor zielony. Teraz na wykresie kalkulatora odnajduję te liczby, wyznaczając położenie każdego z moich cyklów. W celu otrzymania natychmiastowej informacji korzystam z dalej podanego zestawienia wyników biorytmów dowolnego dnia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>