Promieniowanie cieku w określonym kolorze

Promieniowanie cieku w określonym kolorze wyznacza stopień zagrożenia z niego wynikający. Zatem zobaczmy, czym nam grozi ciek o następującej barwie:

S – szary lub zieleń ujemna Z- może powodować powstawanie białaczki, a nawet rozrost komórek rakowatych przy S jonizowanym dodatnio, natomiast przy S jonizowanym ujemnie powoduje zawały.

Cz – czerwony nadmiernie pobudza system nerwowy. Wywołuje choroby krwi i wątroby. Kolor ten w minionych latach występował w ciekach jedynie sporadycznie obecnie na Śląsku i w rejonach przemysłowych jest coraz częstszy.

P – pomarańczowy powoduje choroby serca. Z – żółty może być źródłem chorób systemu nerwowego i wrzo- dowo-jelitowych.

Z – zielony. Przy tym promieniowaniu cieku pojawia się uczucie duszności, braku powietrza i pogłębiają się zarówno objawy astmy, jak również upośledzenie pracy serca. Promienie tej długości wprowadzają zaburzenia w pracy gruczołów' dokrewnych, głównie tarczycy. Z nich bierze się upośledzenie w procesie przemiany materii.

N – niebieski, błękitny. Jest przyczyną wielu zaburzeń w pracy ustroju. Powoduje bołesność mięśni i ogólne dolegliwości ciała. U dzieci wpływa negatywnie na rozwój, a czasem powoduje wady fizyczne.

I – indygo. Oddziaływuje destrukcyjnie na tkankę mózgową. Jest źródłem bólu głowy, zaniku pamięci. Człowiek narażony na ten rodzaj promieniowania miewa niespokojne, często makabryczne sny. Gdy kolor [ występuje wspólnie z kolorem Z. mogą pojawiać się ataki padaczki.

F – fiolet. Promieniowanie cieku o takim kolorze wywołuje dolegliwości mięśnia sercowego i zwężenie arterii. Jest źródłem chorób reumatycznych i artretycznych. Często jest powodem gośćca przewlekłego postępującego.

B – biały. Jego natężenie musi być kontrolowane, ponieważ może być kolorem leczącym i zakłócającym. Intensywna radiacja bieli działa negatywnie na płuca i powoduje zaburzenia pracy tego organu. Przy likwidacji innych szkodliwych promieniowań konieczne jest wprowadzenie białego koloru, lecz w stopniu umiarkowanym i o wartości ujemnej. Emanacje umiarkowane są pozytywne i działają oczyszcząjąco na nasz organizm. Kolor ten wzmaga pracę ustroju, przydając mu sił witalnych. Intensywnie działający kolor B odczuwać możemy jako lekkie zachwianie równowagi lub zawroty głowy. Natomiast promieniowanie umiarkowane odbiera się jako przyjemny, chłodny powiew.

Różne kierunki cieków wodnych dają różne kombinacje skrzyżowań, a wypadkowa ich promieniowań się sumuje, dając kolejną długość fali, czyli barwę wypadkową. W przytłaczającej większości skrzyżowania cieków są groźne i szkodliwe z wyjątkiem przecięcia się cieków o promieniowaniu S. czyli Z-. z ciekiem zieleni, niekiedy oznaczonym Z+, które dają kolor B, zazwyczaj korzystny. Muszą być jednak zachowane odpowiednie proporcje, ponieważ gdy Z+ jest słaby, wówczas niestety przeważa promieniowanie szare, czyli Z-.

Szczególnie negatywne są promieniowania Ż, N, F – bez względu na to, czy występują razem, czy oddzielnie w dowolnej grupie kolorów. Reasumując trzeba przyjąć, że skrzyżowanie deków wodnych bardzo często jest groźne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>