Category Nauka

Błękitny jest kolorem ujemnym

W radiestezji zieleń bywa dodatnia i ujemna (opisana niżej). Jest mieszaniną błękitnego i żółtego, lecz. promieniowanie jej nie ma żadnej z cech charakterystycznych dla barw składowych – ani nie uspokaja, ani nie stymuluje. Przygotowuje drogę dla wpływów polegających na przeciwstawieniu. Zieleń może być użyta do usunięcia wibracji chorobowych, może być stosowana do przygotowania drogi dla promieniowania koloru leczącego, lecz posługiwać się nią należy z rozwagą i przez krótkie okresy. Przynosi ulgę w przypadku raka. Jej działanie fizjologiczne to mózg, język, żółć. Sugestie patologiczne dotyczą centrum nerwowego, zmysłów, psychiki. Dla zieleni metalem korespondującym jest miedź.

Read More

PROMIENIOWANIE KSZTAŁTU

W dotychczasowych rozważaniach radistezyjnych pojawiły się takie pojęcia, jak częstotliwość promieniowania, długość fali, interferencja fal, promieniowanie – materii, barwy, kształtu itd. Zanim zajmiemy się zjawiskiem promieniowania kształtu, należy przypomnieć sobie teorie związane z widmem słonecznym.

Read More

RÓŻDŻKA

Różdżka lub widełki mogą być z drewna, metalu lub kości wieloryba. Są wykonane w kształcie litery V. Najlepszym materiałem jest kość wieloryba, a z drewna – bambus, leszczyna, wiąz. Drewno oleiste i żywiczne nie nadaje się. Na rys. 1 pokazano różdżkę z podanymi wymiarami: BC = 5 cm, AB i BD = 30 cm. Różdżka wykonana np. z kości wieloryba ma ramiona długości 25 cm związane na końcu czarnym włóknem roślinnym (tasiemką). Kość wieloryba ma jeden koniec o biegunie dodatnim, drugi o biegunie ujemnym i należy je tak łączyć, aby łączyć z Pręty bambusowe powinny mieć średnicę 5 mm.

Read More

Wahadło z pamięcią

Wykonane jest z drewna z wmontowanym wewnątrz „akumulator- kiem”, spełniającym rolę nadajnika i odbiornika. Może być używane do wszelkich prac radiestezyjnych najbardziej przydatne jest w pracy ze „świadkiem”.

Read More

Oddziaływanie magnetyzmu ziemskiego

Jeśli przyprostokątną ekierki odchylimy na prawo lub lewo, wówczas otrzymamy kąty rozwarte lub ostre od 0″ do 180”. Zmieniają się wówczas ich drgania, dając energię całego zakresu widma widzialnego i niewidzialnego.

Read More

Piramida przeznaczona do leczenia – ciąg dalszy

W czasie zabiegów leczących piramida powinna być ukierunkowana według N-S. Osobnik pod nią, z twarzą skierowaną na W, musi siedzieć na poduszce lub w pozycji jogi z głową w linii pionowej i do wysokości 1/3 od szczytu, zatem na przełomie stref energetycznych + i 0. Przy tym należy unikać trzymania głowy bezpośrednio pod szczytem.

Read More

PRAKTYKOWANIE SPIRALAMI – DALSZY OPIS

Warto nadmienić, że częstotliwość wzbudzana przez jedną spiralę jest bliska fioletu, a dwie spirale emanują 10Ifi Hz. Ksiądz Horecki w swej pracy używał różdżki własnej produkcji z drutu, którą przesuwał wzdłuż badanej osoby, stwierdzając brak schorzenia lub jego istnienie. „Jest to diagnostyka ogólna – powiedział – gdyż różdżka nie klasyfikuje stanu organów, lecz jedynie wskazuje chore miejsce.” Stwierdził także, że może mentalnie za pomocą wahadła wskazać chory organ. By to uczynić, najpierw sprawdzał swe predyspozycje w danej chwili. Krążenie wahadła w prawo potwierdzało jego sprawność, lewostronne sygnalizowało jej brak.

Read More

TECHNIKA POSZUKIWANIA NA PLANIE

Sposób pierwszy (rys. 23). Kładę na stole plan lub mapę zorientowaną za pomocą kompasu na N. W lewej ręce trzymam „świadka” oraz ostro zakończony drewniany pręt jako antenę, który kieruję w górny lewy kąt mapy. Anteną może być również palec wskazujący lewej ręki.

Read More

Określenie biorytmów innej osoby

Postępuję podobnie jak „dla mnie”, przy czym wprowadzam datę urodzenia tej osoby, następnie przyciskam B2. W dole lewej części ekranu pokazuje się odwrócone „U” i wybrane dane badanej osoby.

Read More

Badanie wahadłem uniwersalnym

Za pomocą magnesu lub przedmiotu niemagnetycznego w kształcie podkowy można wysyłać promieniowanie o częstotliwościach różnych kolorów. W tym celu pomiędzy końcami podkowy umieszcza się żądany kolor lub metal, którego promieniowanie chce się wykorzystać. Jest ono wysyłane w kierunku „świadka” za pośrednictwem grotu strzałki wykonanej z dowolnego materiału i umieszczonej w środku końców magnesu. Ponieważ występujące tu promieniowanie jest małej mocy, za pośrednictwem omawianego urządzenia można naświetlać dostatecznie długo.

Read More