Monthly Archives Luty 2015

PODSUMOWANIE POZNANYCH METOD

Na podstawie dotychczasowych rozważań dotyczących praktyk radiestezyjnych można sprecyzować wytyczne dla tego rodzaju diagnozy i kuracji:

Read More

RADIESTEZJA W ROLNICTWIE I HODOWLI CZĘŚĆ 2

Chemicznie rozróżniamy trzy rodzaje gleby: alkaliczną z przewagą wapienia, obojętną ze składowymi częściami równymi między sobą oraz kwaśną z przewagą próchnicy. Warunkują one rodzaj upraw i stosowanych nawozów.

Read More

POSZUKIWANIE Z ROZDZKĄ I WAHADŁEM

Przy poszukiwaniu wody stawia się następujące pytania: gdzie znajduje się ciek wodny? Na jakiej znajduje się głębokości? Jaka jest jego wydajność? Jaki jest kierunek cieku? Jaka jest jakość wody – pitna, mineralna czy termiczna?

Read More

Wahadła uniwersalne: WU-5.3 i WU-6.5

Opierając się na wzorcu wahadła z baterią magnetyczną opracowanego przez radiestetów francuskich A. Belizala, L. Chaumery i P. A. Morela, radiesteta Józef Baj z Warszawy wykonał modele wahadła uniwersalnego typów WU-5.3 i WU-6.5.

Read More

Promieniowanie kolorów wpływa na nasze oczy

Kolory radiestezyjne można podzielić na dodatnie i ujemne. Dodatnie to czerwony, pomarańczowy, żółty, podczerwony, czarny, natomiast ujemnymi są błękitny, indygo, fiolet, ultrafiolet, biały. Zieleń bywa przemienna, dodatnia i ujemna.

Read More

Kolor żółty

Fizjologicznie czerwień oddziaływuje na nerki, genitalia, żyły, gardło, lewe ucho, w sensie patologicznym zaś sugeruje choroby nerek (stan zapalny, piasek, kamienie), zapalenie żyl, hemoroidy, wrzody, zapalenie zewnętrznych organów płciowych kobiety i mężczyzny, zranienia, zatrucia krwi. Metalem korespondującym z czerwienią jest żelazo.

Read More

Rok 1853 i Akademia Nauk w Paryżu

Od końca XVI wieku „widełki” już nie były uważane przez władze polityczne i kościelne za narzędzia diabelskie i korzystano z nich, zwłaszcza we Francji. W wydanej w 1693 roku książce opata z Wallomet Physique Occulte podano, że straże i gwardia królewska, z pomocą francuskiego różdżkarza Jakuba Aymara, odnalazły ślady trzech zbrodniarzy prowadzące z Lyonu do Beaucaire jednego schwytano, pozostali dwaj zbiegli za granicę.

Read More

WAHADŁO

Jest to kula, cylinder, stożek lub o podobnych kształtach przedmiot wykonany z metalu, drewna, kości słoniowej, szkła, marmuru, kryształu górskiego, również flakonik z cieczą, zawieszony na cienkim sznurku, pozbawionym własnych drgań i skręceń. Niekiedy zawieszenie stanowi łańcuszek (rys. 5). Masa przeciętnego wahadła wynosi 30-50 g zależnie od potrzeb operatora i długości zawieszenia. Natomiast gdy poszukujemy ciężkich substancji, zaleca się użycie cięższego wahadła S o masie 100 g lub więcej.

Read More

Wielcy czarownicy w istocie byli uczonymi

Za pomocą różdżki odkrywali cieki wodne Goci i Scytowie, a Etruskowie byli mistrzami w różdżkarstwie, którego nauczyli Latynów. Agryppa z pomocą dziewczyny-różdżkarki znalazł na Polu Lukullańskim wodę, którą nazwał aqua verfina – woda dziewicza. Konsul Paweł Emiliusz Macedoński (po 220-162 p.n.e.), wykorzystując radiestezję, odkrył wodę u podnóża Olimpu. Podobnie Pompe- jusz odnalazł wodę z pomocą różdżki. Natomiast historyk rzymski Ammianus Marcelin (320-390) opisał różdżkarską metodę stosowaną w odpowiedziach wyroczni.

Read More

PRACA RADIESTETY

Osoba, która chce praktykować radiestezję, musi spełnić pewne warunki oraz brać pod uwagę okoliczności występujące w tej pracy. Można tu wymienić uzdolnienia radiestety, prawo- i leworęczność, zjawisko promieni PP. PS, PG. błędy i nieścisłości występujące w technice radiestezyjnej i inne utrudnienia.

Read More

Promień słoneczny

Dla przykładu można podać niektóre serie i kierunki promieniowania na zachód od osi N-S: dla ropy stałej – mazutu 45″, seria 22 ropy naftowej, seria 21 wina 60″, seria zależna od jego mocy.

Read More

Wahadło uniwersalne – rozwinięcie

Południk elektryczny w półkuli górnej zawiera siedem drgań widma widzialnego: Cz, P, Ż, Z, N, I, F, podczas gdy na półkuli dolnej występuje pięć drgań kolorów niewidzialnych: Uf, B, Z-, C, Pcz.

Read More

KOLORY

Jak wspomniano na wstępie, organizmy żywe i obiekty nieożywione, zatem człowiek i wszystko co go otacza, co istnieje we wszech- świecie, wydziela wibracje – promieniowanie określonej, właściwej tylko sobie częstotliwości wysyłane w przestrzeń. Dla uproszczenia nazwano je „promieniowaniem kolorów”, porównując ich częstotliwość z częstotliwościami występującymi w widmie słonecznym

Read More

ŚWIADEK, MAGNES, KOMPAS, YN YANG

„Świadkiem” w radiestezji może być kawałek metalu, kartka papieru, ziarnko, pióro ptaka, fotografia, pismo, przedmiot należący do osoby, której dotyczy badanie.

Read More

Tarcza pomiarowa dr. Marty

Składa się ona z dwóch kół współśrodkowych – zewnętrznego i wewnętrznego, odpowiednio podzielonych i oznakowanych (rys. 32). Stan fizyczny badanej osoby wynika z odczytu wartości wymienionej na zewnętrznym kole, poczynając od 180° w kierunku wschodnim poprzez 0° do 360” na zachodzie.

Read More