Category Nauka

RÓŻDŻKA – KONTYNUACJA

Gdy N krzyża trzymany jest po swej stronie prawej – różdżka działając podąża w dół, przy trzymaniu po stronie lewej – dąży do góry. Dla kobiet te ruchy są odwrotne niż dla mężczyzn.

Read More

Radiestezyjne badanie tętna

Wahadło trzymane w prawej ręce zawieszam nad pulsem mojej lewej ręki odwróconej dłonią do góry. Wahadło zaczyna krążyć. Z pomocą zegarka liczę, ile krążeń wykona wahadło w ciągu minuty i liczba ta będzie odpowiadała tętnu. Jeśli to badanie przeprowadzam u innej osoby, wówczas nad pulsem jej lewej ręki zawieszam wahadło trzymane w prawej ręce, gdy lewą ręką dotykam pulsu jej prawej ręki.

Read More

Przykłady impregnacji

Istnieje wiele przyczyn powstawania błędów podczas badań. Są nimi: chęć szybkiego uzyskania pozytywnych wyników, nieprzystosowanie wahadła do operatora pod względem długości zawieszenia oraz masy i materiału ciężarka, zjawisko autosugestii, zanikanie promieniowania, osłabienie fizyczne i psychiczne radiestety, barwa jego ubrania i bliskość niektórych klejnotów, remanencja, wreszcie obecność osób krytycznie ustosunkowanych.

Read More

Przegląd niektórych wahadeł leczniczych

Wahadło MIM – wzmocnione, zawiera zestaw makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Są w nim zawarte tak zwane pierwiastki życia: wapń, fosfor, chrom, cyna, cynk, fluor, jod, kobalt, krzem, magnez, miedź, molibden, nikiel, seien, wanad i żelazo, jak również potas i sód oraz aluminium, bar, bizmut, lit, siarka, srebro i tytan. Wahadło stosuje się w profilaktyce, procesie leczenia, rekonwalescencji. W profilaktyce zabezpiecza organizm przed infekcjami oraz chorobami, np. przed arteriosklerozą. Leczniczo stosuje się w bólach głowy, migrenie, zapaleniu stawów, niedowładach, astmie, chorobach reumatycznych, anginie, chorobach układu pokarmowego, dróg moczowych, przy ranach i złamaniach, wzmacnia też ono słuch i likwiduje skrzepy. Cenną zaletą wahadła jest możliwość leczenia chorób nowotworowych. W okresie rekonwalescencji wahadło może być użyte do ogólnego wzmocnienia organizmu, do zmniejszenia bólu i regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Wahadło MIM emituje promieniowanie na hasła mentalne zaczynające się od słów: „uzupełnić.,.”, „wyleczyć…”, „wzmocnić…” itp. w zależności od wykonywanych czynności.

Read More

Kursy językowe dla firm są potrzebne

Niejedna firma potrzebuje kursów dla swoich pracowników. Najczęściej zamawiane są kursy językowe dla firm, dla pracowników, dla kadry menedżerskiej. Pracownicy uczą się języka angielskiego, popularny jest również niemiecki, rzadsze są włoski oraz hiszpański. Dzisiaj język obcy to podstawa, a klienci pragną się uczyć niejednego języka. Firma jest skłonna sfinansować jeden kurs pracownikowi, a nie więcej. Jednak to jest całkiem dobre rozwiązanie, bo mogą im dać dużo dobrego do osiągnięcia. Pracownicy chcą wiedzieć i potrafić więcej. Kursy są w małych lub większych grupach. Wiele zależy od pracodawcy oraz woli płacenia. Dzisiaj warto ukończyć ciekawy kurs, który będzie dawał dodatkowe kwalifikacje i kompetencje językowe. Klienci chętnie takie kursy kończą, bo one są dla nich ważne...

Read More

PROMIENIOWANIE KSZTAŁTU – KONTYNUACJA

Teoria sił wyrównanych głosi, że aby żywa komórka ludzka, zwierzęca czy roślinna mogła wzrastać, dojrzewać, starzeć się i w końcu umrzeć, lecz umrzeć ze starości i zużycia, a nie choroby, musi w czasie wszystkich okresów swego istnienia drgać w równowadze dwóch sił: energii ziemskiej, która płynie z centrum Ziemi i zmierza ku stratosferze, i energii kosmicznej, która dąży z Kosmosu do naszego układu słonecznego i stale zderza się z energią ziemską, powodując jej częściową neutralizację. Gdy żywa komórka znajduje się w równowadze tych dwóch sił, bywa osłonięta przed złem, które dąży do jej zniszczenia, Lecz jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zabraknie jednej z tych energii, a zazwyczaj dotyczy to energii kosmicznej, wówczas na skutek braku równowagi rodzi się choroba pod różnymi postaciami. Zatem stan chorobowy powstaje w wynikli zachwiania równowagi drgań kompensujących, Między innymi dzieje się to w czasie szkodliwego promieniowania cieków wodnych. Chińczycy znali go pod nazwą „żyl smoka”, wystrzegając się budowania domów w miejscach zachwianej równowagi sił.

Read More

PRACA RADIESTETY – KONTYNUACJA

Osoba badana krzyżuje przedramiona i opiera je na stole, ja zaś zawieszam wahadło nad punktem, w którym przedramiona się stykają. Gdy wahadło zacznie krążyć, będzie to dowodem uzdolnień badanego. W tym czasie na jego rękach nie może być biżuterii, a nogi siedzącego muszą być pewnie rozstawione na podłodze i nie skrzyżowane.

Read More

POSZUKIWANIE Z ROZDZKĄ I WAHADŁEM CZĘŚĆ 2

Dla określenia, na jakiej głębokości znajduje się woda, operator zatrzymuje się w miejscu, w którym ją wykrył, i zatrzymuje krążenie wahadła. Po chwili wahadło znów zaczyna krążyć i wówczas rytmicznie liczy się: 1, 2. 3 itd. przyjmując, że każda wymawiana liczba odpowiada 1, 5 lub 10 metrom, jak uprzednio przyjęto. Gdy wahadło się zatrzyma, ostatnia liczba określa głębokość położenia cieku.

Read More

Określenie swojego koloru indywidualnego

Chcąc sprawdzić rękę, którą mam pracować podczas badań radiestezyjnych, na stole kładę magnes, a na przedłużeniu końca jego bieguna dodatniego w prawym ręku trzymam wahadło. Gdy zacznie krążyć w prawo, wówczas umieszczam je przed końcami palców lewej ręki. Jeśli zmieni kierunek krążenia, to dowodzi, że jestem leworęczny. Teraz ktoś trzyma wahadło w lewej ręce przed dodatnim końcem magnesu, następnie przed końcami palców prawej ręki. W tych wypadkach krążenie wahadła w prawo wskazuje, że badany musi pracować prawą ręką.

Read More

OKREŚLENIE POZNAWANYCH OSÓB

Gdy mam zamiar wejść w ścisły kontakt z mało mi znanym człowiekiem, staram się zdobyć jego „świadka” – przedmiot do niego należący, fotografię, pismo itp. Następnie na oddzielnych kartkach papieru przygotowuję interesujące mnie pytania np.: Czy

Read More

Określenie biorytmicznej zgodności dwu osób

Osoby ze wskaźnikiem C/S wynoszącym 36% lub więcej w cyklu emocjonalnym przejawiają skłonność do życia wygodnego, bez problemów. Cykle fizyczny i intelektualny mogą powiększyć ten stan, jeśli w którymś z nich współczynnik C/S wynosi więcej niż 40%, a nawet przy mniejszym od tej wartości. Jeśli jednak zainteresowani rozumieją znaczenie tego faktu, nie następuje osłabienie ich związku.

Read More

NIECO PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADÓW – KONTYNUACJA

Jest znamienne, że skarby ukryte na skrzyżowaniach murów są bardzo trudne do znalezienia, ponieważ w tych miejscach ich promieniowanie jest nieuchwytne. Dlatego też w starożytności skarby ukrywano w taki właśnie sposób.

Read More

NASZE BIORYTMY CZĘŚĆ 3

Wróćmy do zegara biologicznego. Między godziną 11 a 13 najintensywniej pracuje serce, od 13 do 15 najmocniej pracuje jelito cienkie, najmniej energii zaś ma wątroba, którą w przypadku choroby trzeba wspomagać.

Read More

NASZE BIORYTMY CZĘŚĆ 2

Między godziną 7 a 9 najsilniejszy jest żołądek, zatem natura nakazała, żebyśmy w tym czasie jedli maksymalnie. Niestety wieczorem, kiedy natura prosi, aby żołądek odpoczywał, przekazując mu minimum energii, obciążamy go ciężką pracą. Dzień rozpoczynamy o głodzie, wieczorem się przejadamy, a później narzekamy na zmęczenie. Sami niszczymy swoje zdrowie. Wówczas najsłabiej pracuje krążenie i seks.

Read More

Mumio

Zgodnie z zaleceniami medycyny ludowej żeń-szeń stosowany jest w stanach wyczerpania, w leczeniu chorób nerwowych, sercowo- -naczyniowych, żołądkowo-jelitowych, wątroby, nerek, gruźlicy płuc, chorób układu płciowego, niektórych form impotencji. Może być pomocny w leczeniu cukrzycy, gdyż obniża poziom cukru we krwi. Przyspiesza gojenie się ran.

Read More