Category Nauka

CZŁOWIEK I JEGO CECHY

Bardzo istotna we współżyciu pary ludzi jest ich biegunowość (polaryzacja). Jeśli kobieta i mężczyzna mają jednakową biegunowość po tej samej stronie ciała, wówczas ich związek nie układa się poprawnie, natomiast przy przeciwnych znakach promieniowania współżycie tej pary przebiega pozytywnie.

Read More

Wibracje radiestezyjne

Egipski piasek zamknięty w pudełku z białej blachy stalowej wypromieniowuje na zewnątrz jedynie kolor niebieski, przenikający przez żelazo. Gdyby go zamknąć w cynkowym pudełku, przenikałby jedynie kolor żółty, w pudelku aluminiowym – podczerwień itd. Aby piasek nie promieniował na zewnątrz, wystarczy go trzymać w dwóch pudelkach z różnych metali: na przykład w cynkowym, umieszczonym w pudelku miedzianym. Dzieje się tak dlatego, że każdy metal przepuszcza tylko jeden kolor, natomiast dwa filtry zatrzymują promieniowanie wszystkich kolorów.

Read More

KATOMIERZ RADIESTEZYJNY

Jeżeli zaginięcie nastąpiło przed wielu miesiącami, np. żołnierza, który zginął w czasie wojny i został przeniesiony w miejsce nieznane, a więc nie można ustalić miejsca, gdzie przebywał ostatnio, wówczas badanie ma dwa etapy:

Read More

RADIESTEZYJNE BADANIE CHOREGO

Mo-na je przeprowadzić bezpośrednio na danym osobniku lub na jego .. iwiadku”, Istnieją różne metody takich badań i niektóre z nich. oraktykowane w radiestezji medycznej, zostaną tu podane.

Read More

Rozpoznanie podziemnych grot

By określić ilość składnika, kładę na stole badany materiał, a w odległości 30 cm od niego sypię powoli opiłki metalu podlegającego analizie. Podczas tej czynności trzymam nad badanym minerałem krążące wahadło. Jego mchy ustaną, gdy ilość opiłków będzie równa ilości metalu w badanym materiale.

Read More

Rysunek anatomiczny

W takiej sytuacji używa się rysunku anatomicznego, pozwalającego na leczenie wybranego organu lub jego zaatakowanej części. Ponadto badanie na rysunku anatomicznym jest bardziej dokładne niż na samym pacjencie, lecz wymaga doskonałej znajomości anatomii i używania bardzo szczegółowych rysunków. Prowadząc badania za pomocą tablicy anatomicznej można zlokalizować chorą część organu, następnie wykonać jej szkic, który dołącza się do „świadka” pacjenta. Nieco krwi na watce będzie doskonałym „świadkiem”. Całość zostaje poddana działaniu nadajnika pracującemu kolorem przywracającym równowagę. W ten sposób tylko chora część otrzymuje leczące promieniowanie, nie zakłócające pracy innego organu.

Read More

Sprawdzenie działań arytmetycznych i formuł chemicznych

Przy pisaniu nut kompozytor często robi błędy na pięciolinii — przeoczy krzyżyki, bemole lub błędnie zinterpretuje akord. Wahadło oscylujące nad zapisem nutowym wskazuje, że nie ma w nim błędu. Jeżeli jednak wahadło zaczyna krążyć, wskazuje tym samym istnienie błędu. Wówczas zawieszam wahadło nad końcem każdej pięciolinii wskazanej strony i jego krążenie wskazuje z kolei pięciolinię z błędem. Następnie powoli przesuwam wahadło wzdłuż tej linii i znajduję błąd.

Read More

ZNALEŹĆ SZCZĘŚLIWE LICZBY

Radiesteta może poznać liczby dla niego ..odpowiednie” i ..nieodpowiednie”. Każdy człowiek ma pewne liczby szczęśliwe. Jednak na skutek dużej kombinacji rozlicznych możliwości jest prawie nieosiągalne ustalenie przy pomocy wahadła numeru losu, który wygrywa. Mimo to jest interesujące poznać pomyślne i niepomyślne liczby, co pozwala zaobserwować, w jakiej mierze wahadło „ma rację”.

Read More

METODY KS. JOZEFA KORECKIEGO

W roku 1982 w Zakopanem poznałem ks. Józefa Horeckiego – radiestetę zajmującego się niekonwencjonalnym leczeniem ludzi i stosującego „metodę spirali”.

Read More

Cylindry helikoidalne

Do wysyłania promieniowania służą radiestezyjne nadajniki. Są to urządzenia już opisane wcześniej lub przedstawione poniżej: wahadło z Fikcyjnym stożkiem, wahadła egipskie, wahadło uniwersalne, magnes, półkule, cylindry helikoidalne i inne.

Read More

POZNAJ SWOJE BIORYTMY – KONTYNUACJA

Najnowsze badanie dowiodły, że osoba będąca w pozycji dodatniej swego cyklu Fizycznego zużywa wiele kalorii, natomiast gdy przejdzie do cyklu ujemnego, powinna zmniejszyć dzienne spożycie odpowiednio do praktykowanej diety.

Read More

NASZE BIORYTMY

Zanim poznamy zasadę biorytmów i aparaturę do ich badania, warto zainteresować się zegarem biologicznym, bardzo istotnym w naszym życiu (rys. 27). Jest on podstawą naszej egzystencji, a jego prawom podlega cała przyroda.

Read More

Diagnoza teleradiestezyjna

W badaniu na odległość, czyli w diagnozie teleradiestezyjnej, używam atlasu anatomicznego ciała ludzkiego oraz „świadka” badanej osoby. Atlas anatomiczny kładę na stole na osi N-S, głową skierowaną na północ. W prawej ręce trzymam wahadło zawieszone na kolorze osoby badanej, a w lewej ..świadka” i antenę w postaci zaostrzonego pręta, ołówka, szydełka. Antenę wolno prowadzę po atlasie, przechodząc od jednego organu do drugiego. Nad organem zdrowym wahadło krąży w prawo, a nad chorym krąży w lewo lub oscyluje. W przypadku niejasności przeprowadzony wynik trzeba skontrolować prześwietleniem.

Read More

WAHADŁA LECZNICZE Z MIKROELEMENTAMI

Zdrowiem nazywamy taki stan fizjologiczny i psychologiczny człowieka, w którym tak ciało, jak i duch znajdują się w równowadze. Jego zakłócenie objawia się chorobą. Gdy do organizmu wprowadzimy preparat wykonany przez człowieka, to należy liczyć się z tym, że równocześnie wprowadzimy zakłócenie. Jeden pierwiastek będzie w nadmiarze, inny wr niedoborze. Przejście tego samego mikroelementu z synergizmu (czyli zgodności) w antagonizm jest tak nieuchwytne, że często nie potrafimy wyważyć tych ilości.

Read More

RADIESTEZJA W ROLNICTWIE I HODOWLI

Glebę tworzą cztery główne składniki: piasek o Promieniu Podstawowym (PP) skierowanym na E, glina o PP na S, wapień o PP na N, próchnica-humus o PP na W.

Read More