Metoda cygańska

Data urodzenia człowieka – co zrozumiałe – jest sz.czególnie ważna, ponieważ liczby dnia urodzenia towarzyszą nam przez całe życie. Cyganie wybierają dzień, miesiąc i rok urodzenia jako podstawę prostego rachunku, otrzymując z tego szczególnie ważną liczbę dwucyfrową, którą powinien określić radiesteta. Pokażemy to na dwóch przykładach. Przykład pierwszy: data urodzenia 17.08.1896 dodajemy: 17

Read More

SĄDOWE BADANIA Z POMOCĄ WAHADŁA

Przy dalszym poszukiwaniu wahadło wskazało liczbę 155. W podobny sposób postępuje się, gdy chce się określić w kilogramach wagę osobnika. Pisze się na kartce liczby od 40 do 100 i otrzymuje się trafną odpowiedź. Przy omawianej metodzie można również znaleźć imię i nazwisko nieznanej osoby, której ma się „świadka”.

Read More

Autentyczność obrazów i pisma, anonimy

Przy sprawdzaniu autentyczności obrazu „świadkiem” jest rzeczywisty obraz danego malarza. W czasie badania trzymam lewą rękę na obrazie autentycznym, a wahadło w prawej ręce mam zawieszone nad badanym obrazem. Krążeniem w prawo wahadło dowodzi, że obraz jest autentykiem. W przypadku krążenia w lewo wskazuje na falsyfikat. Podobnie bada się prawdziwość podpisu.

Read More

Określenie ciśnienia krwi

Z kciuka i reszty palców lewej dłoni tworzę rodzaj luku o średnicy wewnętrznej około 6 cm. Powstały w ten sposób luk pozostaje w pionie. W prawej ręce zawieszam wahadło tak, by swobodnie mogło być przesuwane powyżej i poniżej utworzonego łuku. Z położenia nad dłonią wahadło powoli obniżam do chwili, aż zacznie krążyć lub oscylować. Gdy to nastąpi, liczę jego poruszenia, z tym że każdy ruch wyraża dziesięć jednostek ciśnienia. Przy siedemnastu pełnych ruchach ciśnienie wynosi 170, a przy dwunastu ruchach 120.

Read More

NIECO PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADÓW

Na zakończenie tego przewodnika po radiestezji podam jeszcze kilka przykładów praktycznego użycia tej sztuki. By sprawdzić jadalność grzybów, kładę na stole, po mojej lewej stronie, grzyb, o którym wiem, że jest na pewno jadalny. W odległości 30 cm od niego kolejno umieszczam grzyby badane. Wahadło zawieszam w środku odległości między wyłożonymi grzybami. Przy badanym grzybie jadalnym wahadło krąży w prawo, przy trującym krąży w lewo lub oscyluje. Opisaną metodę należy uprzednio sprawdzić doświadczalnie.

Read More

Urządzenia dr. Nareta

Niektórzy zastępują sulfaty sodu wodą pomarańczową. W przypadku biegunki leczy się wodą niebieską. Wody zielonej używa się do dezynfekcji, czerwonej na cieple kompresy, fioletowa lub niebieska bywa stosowana na kompresy uspokajające. Warto przypomnieć, że fiolet jest skuteczny przeciwko bólom reumatycznym, gośćcowi.

Read More

POSZUKIWANIE MINERAŁÓW I ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Wahadło trzymane nad ropą naftową lub ciekiem wodnym wydaje się przybierać na wadze, a trzymane nad pustymi przestrzeniami, podziemnymi pieczarami lub nad poduszką gazu sprawia wrażenie ulatywania. Przy używaniu różdżki nad ciekiem wodnym i ropą ugięcie powiększa się, a nad pustymi przestrzeniami zmniejsza się.

Read More

POZNAJ SWOJE BIORYTMY

W naszym życiu mamy dni dla nas dobre, jak też i takie, w których wszystko przebiega źle. Zjawiskiem tym zajmuje się biorytmia, która jest nauką dotyczącą zachowania się energii naszych cyklów biorytmicznych. Ustalono naukowo i empirycznie, że wszyscy podlegamy wpływom trzech cyklów, które pojawiają się z naszym urodzeniem (rys. 28).

Read More

CZŁOWIEK I JEGO CECHY

Bardzo istotna we współżyciu pary ludzi jest ich biegunowość (polaryzacja). Jeśli kobieta i mężczyzna mają jednakową biegunowość po tej samej stronie ciała, wówczas ich związek nie układa się poprawnie, natomiast przy przeciwnych znakach promieniowania współżycie tej pary przebiega pozytywnie.

Read More

Wibracje radiestezyjne

Egipski piasek zamknięty w pudełku z białej blachy stalowej wypromieniowuje na zewnątrz jedynie kolor niebieski, przenikający przez żelazo. Gdyby go zamknąć w cynkowym pudełku, przenikałby jedynie kolor żółty, w pudelku aluminiowym – podczerwień itd. Aby piasek nie promieniował na zewnątrz, wystarczy go trzymać w dwóch pudelkach z różnych metali: na przykład w cynkowym, umieszczonym w pudelku miedzianym. Dzieje się tak dlatego, że każdy metal przepuszcza tylko jeden kolor, natomiast dwa filtry zatrzymują promieniowanie wszystkich kolorów.

Read More

KATOMIERZ RADIESTEZYJNY

Jeżeli zaginięcie nastąpiło przed wielu miesiącami, np. żołnierza, który zginął w czasie wojny i został przeniesiony w miejsce nieznane, a więc nie można ustalić miejsca, gdzie przebywał ostatnio, wówczas badanie ma dwa etapy:

Read More

RADIESTEZYJNE BADANIE CHOREGO

Mo-na je przeprowadzić bezpośrednio na danym osobniku lub na jego .. iwiadku”, Istnieją różne metody takich badań i niektóre z nich. oraktykowane w radiestezji medycznej, zostaną tu podane.

Read More

Rozpoznanie podziemnych grot

By określić ilość składnika, kładę na stole badany materiał, a w odległości 30 cm od niego sypię powoli opiłki metalu podlegającego analizie. Podczas tej czynności trzymam nad badanym minerałem krążące wahadło. Jego mchy ustaną, gdy ilość opiłków będzie równa ilości metalu w badanym materiale.

Read More

Rysunek anatomiczny

W takiej sytuacji używa się rysunku anatomicznego, pozwalającego na leczenie wybranego organu lub jego zaatakowanej części. Ponadto badanie na rysunku anatomicznym jest bardziej dokładne niż na samym pacjencie, lecz wymaga doskonałej znajomości anatomii i używania bardzo szczegółowych rysunków. Prowadząc badania za pomocą tablicy anatomicznej można zlokalizować chorą część organu, następnie wykonać jej szkic, który dołącza się do „świadka” pacjenta. Nieco krwi na watce będzie doskonałym „świadkiem”. Całość zostaje poddana działaniu nadajnika pracującemu kolorem przywracającym równowagę. W ten sposób tylko chora część otrzymuje leczące promieniowanie, nie zakłócające pracy innego organu.

Read More

Sprawdzenie działań arytmetycznych i formuł chemicznych

Przy pisaniu nut kompozytor często robi błędy na pięciolinii — przeoczy krzyżyki, bemole lub błędnie zinterpretuje akord. Wahadło oscylujące nad zapisem nutowym wskazuje, że nie ma w nim błędu. Jeżeli jednak wahadło zaczyna krążyć, wskazuje tym samym istnienie błędu. Wówczas zawieszam wahadło nad końcem każdej pięciolinii wskazanej strony i jego krążenie wskazuje z kolei pięciolinię z błędem. Następnie powoli przesuwam wahadło wzdłuż tej linii i znajduję błąd.

Read More